top of page

Thời hạn góp vốn điều lệ theo quy định mới nhất

Bất kỳ hoạt động kinh doanh nào diễn ra thì vốn là một yếu tố không thể thiếu. Vốn dùng để duy trì sản xuất, mua thiết bị, nguyên vật liệu cũng như đầu tư phát triển công nghệ mới. Trong bài viết bài, chúng tôi chia sẻ về vốn điều lệ và thời hạn góp vốn điều lệ theo quy định mới nhất.


Thời hạn góp vốn điều lệ theo quy định mới nhất
Thời hạn góp vốn điều lệ theo quy định mới nhất

Quy định chung vốn điều lệ công ty 

Vốn điều lệ được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 trong Khoản 34 Điều 4 là: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. Ngoài ra vốn điều lệ còn bao gồm việc góp vốn để thành lập công ty hoặc đầu tư thêm vốn điều lệ sau khi công ty đã được thành lập.

Mức vốn điều lệ tối thiểu và tối đa của các loại hình doanh nghiệp: Theo như Luật Doanh nghiệp 2020 thì hiện nay không quy định vốn tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên đối với một số ngành đặc thù thì phải có vốn pháp định và ký quỹ.

Thời hạn góp vốn điều lệ theo quy định mới nhất

Thông thường, một doanh nghiệp có thời hạn góp vốn điều lệ trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và trong từng loại hình doanh nghiệp sẽ có thời hạn như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay.

Công ty TNHH 1 thành viên

Căn cứ vào Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020, chủ sở hữu phải góp vốn đúng với thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy.

Công ty TNHH 2 thành viên

Căn cứ vào Điều 47 khoản 3 Luật Doanh nghiệp 2020, các thành viên công ty phải có trách nhiệm góp đầy đủ, đúng và đủ loại tài sản trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận.

Công ty cổ phần

Thông qua Điều 113 thuộc Luật Kinh doanh 2020, cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã mua trong thời hạn 90 ngày, trừ khi có trường hợp công ty quy định thời hạn ngắn hơn. 

Công ty hợp danh

Căn cứ theo Luật Kinh doanh Điều 178, thành viên công ty có nghĩa vụ góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết. Nếu chưa góp đủ vốn thì số vốn chưa góp sẽ được xem là khoản nợ của thành viên đó tại công ty.

Doanh nghiệp tư nhân

Tương tự như các loại hình kinh doanh đã kể trên thì thời hạn góp vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân cũng tối đa được quy định là 90 ngày kể từ sau khi có Giấy phép đăng ký kinh doanh.

Thời hạn góp vốn điều lệ của các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay
Thời hạn góp vốn điều lệ của các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay

==> Xem thêm: Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, quy định mới nhất

Một số câu hỏi thường gặp về thời gian góp vốn điều lệ 

Nếu không góp đủ vốn điều lệ thì xử phạt như thế nào?

Trường hợp nếu không đủ khả năng góp vốn điều lệ có thể bị phạt từ 30 - 50 triệu đồng và phải bắt buộc điều chỉnh vốn điều lệ theo điểm a khoản 3, điểm b khoản Điều 46 Nghị định 122/2021/NĐ-CP.

Xem ngay hình sau, để hiểu rõ thêm chi tiết về việc xử lý phần vốn chưa được góp.

Xử phạt nếu chưa góp đủ vốn điều lệ trong thời gian quy định 
Xử phạt nếu chưa góp đủ vốn điều lệ trong thời gian quy định 

Thành lập doanh nghiệp với vốn điều lệ tối thiểu bao nhiêu?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 cũng như các Nghị định và Thông tư thì không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc ngành nghề đặc thù thì cần đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định hoặc ký quỹ.

Mức vốn pháp định là mức vốn tối thiểu mà doanh nghiệp phải có để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Mức vốn pháp định được quy định cụ thể đối với từng ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Mức vốn ký quỹ là mức vốn tối thiểu mà doanh nghiệp phải ký quỹ tại ngân hàng để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Mức vốn ký quỹ được quy định cụ thể đối với từng ngành nghề kinh doanh đặc thù.

Doanh nghiệp có thể đăng ký mức vốn điều lệ cao hơn mức vốn pháp định hoặc vốn ký quỹ. Tuy nhiên, doanh nghiệp không được phép góp vốn dưới mức vốn điều lệ đã đăng ký.

Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ như thế nào?

Để xác định thời hạn góp vốn điều lệ tăng, chúng ta căn cứ theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 51 theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Nội dung như sau:

  • Trong vòng 10 ngày, thành viên hay cổ đông thực hiện góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ, còn doanh nghiệp thì có nghĩa vụ làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung tại phòng đăng ký kinh doanh (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở).

  • Nếu trường hợp tăng vốn điều lệ làm tăng thuế môn bài thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, chậm nhất là 31/12 trong năm nếu có sự thay đổi.

Thực hiện góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ trong vòng 10 ngày
Thực hiện góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ trong vòng 10 ngày

Lời kết 

Qua bài viết trên, chúng tôi hy vọng bạn đã hiểu đúng về thời hạn góp vốn điều lệ cho doanh nghiệp mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngần ngại đặt ra cho chúng tôi để được giải đáp sớm nhất.


4 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page